Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2018

(Det blev ett fel i slutet på förra filen. Nu ska det funka!) Vi pepprar Tanja Suhinina med våra egna och era frågor. Tanja är inte bara psykolog, sexolog och barnfri utan även äggdonator samt steriliserad. Vi snackar om alltifrån hur man ska tackla sina besvikna föräldrar till hur äggdonation förvånande nog kan ge sexlivet en boost. Tanjas klinik heter Eros & Psyke och finns här: https://erosochpsyke.se/