Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 17, 2018

Vi snackar om skillnaden mellan att skaffa barn som kvinna och som man. Och så samtalar vi med härliga Johan, som gick ifrån att inte ha hört talas om ordet "barnfri" till att vara steriliserad på bara några år. Vad har han fått för reaktioner?